Een knipperende cursor? Doodvermoeiend! Ja, ook ik als freelance tekstschrijver krijg er soms mee te maken. Ik moet schrijven, […]